Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
424 posty 2904 komentarze

Polska na 6 - tkę

R.Zaleski - Członek Konfederacji Rzeczpospolitej Blogerów i Komentatorów.................. Jakość polityki = jakość życia

Konfederacja Rzeczpospolitej Blogerów i Komentatorów – KRBK.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Ogłaszamy powstanie Konfederacji Blogerów i Komentatorów

 

 

Konfederacja Rzeczpospolitej Blogerów i Komentatorów – KRBK.

 

Zasady działania KRBK

 

Celem Konfederacji jest wspieranie inicjatyw środowiska blogerów i komentatorów, jego reprezentacja i ochrona praw.

Konfederacja jest budowana na podstawie prawa rzymskiego, kultury polskiej, chrześcijańskiej. Na zasadach równości, wolności, wzajemnego szacunku.

Członkiem może być każdy bloger i komentator który złoży akces do konfederacji.

Każdy członek zobowiązuje się do ujawnienia swojego imienia i nazwiska, minimum wobec 3 członków założycieli Konfederacji.

Złożenie akcesu do Konfederacji jest równoznaczne z zostaniem jej członkiem, jednocześnie zobowiązaniem do aktywnego w niej działania.

Wszyscy członkowie Konfederacji maja równe prawa.

Wyspecjalizowane organy Konfederacji, o ile będzie to konieczne, powstają w drodze głosowania większością bezwzględną. Podobnie dokonują się zmiany w zasadach jej funkcjonowania.

Głosowanie na blogu Konfederacji trwa do czasu zagłosowania przez większość w sprawach nagłych, lub minimum tydzień czasu w pozostałych.

Decyzje podejmowane są większością głosów, przy czym we wszystkich decyzjach będziemy się starali dochodzić do konsensusu a nie przegłosowywać się.

Członkowie Konfederacji maja prawo zgłaszać na jej blogu wszelkie swoje propozycje pod głosowanie. O ile w głosowaniu weźmie udział więcej niż połowa członków Konfederacji, propozycja ta staje się dokumentem Konfederacji, o ile głosuje za nią większość członków konfederacji.W identyczny sposób może być anulowana. Wszelkie dokumenty Konfederacji mają charakter postulatywny.
Członkowie Rady Blogerów i Komentatorów będący jednocześnie członkami Konfederacji, będą starać się wprowadzać dokumenty Konfederacji pod obrady Rady.

Komentować na blogu Konfederacji mogą wszyscy blogerzy i komentatorzy. Zapraszamy do tego wszystkich sympatyków Konfederacji, chcących jej służyć głosem doradczym.

Większość konfederatów ma prawo wykluczyć każdą osobę z kręgu konfederatów. Członkowie założyciele mają prawo w wypadkach nagłych jednomyślną decyzją zawiesić członka konfederacji w jego prawach, do czasu głosowania nad wykluczeniem.

Konfederaci mają prawo powoływać frakcje, specjalistyczne komisje i inne formy zrzeszania się. Nie mogą one stać w sprzeczności z ogólnymi ideami konfederacji i jej celami.

Konfederacja bądź jej organy mogą zawierać porozumienia z organizacjami zewnętrznymi.

Konfederacja może przeprowadzić obligatoryjne bądź fakultatywne referenda wśród swoich sympatyków.

Wszystko co nie jest określone w tych zasadach jest dozwolone.

W wypadku konieczności zastosowania prawodawstwa do rozwiązania jakichkolwiek problemów, stosuje się Kodeks Cywilny, generalnie ustawodawstwo polskie.

Członkiem Konfederacji nie może być tajny współpracownik służb PRL i III RP, członek lub sympatyk organizacji działających na szkodę Polski.

Symbolem Konfederacji jest orzeł, w dowolnej interpretacji do czasu ustalenia jednolitego godła, kolorami biały i czerwony.
 

 

 

Polonia

Rebeliantka

R.Zaleski

 

 

KOMENTARZE

 • @
  Konfederacja będzie miała swój blog, jak tylko otrzymamy link aktywacyjny.
 • Dlaczego konfederacja?
  Wikipedia: Konfederacja

  akt konfederacji podpisany jest imiennie
  decyzje podejmowane większością głosów

  (łac. confoederatio, związek) związek zawiązywany
  przez duchowych, szlachciców i miasta w celu realizacji własnych
  celów lub w zastępstwie władzy państwowej, tworzony w Polsce i na
  Litwie w wiekach XIII-XIX. Jej genezy należy szukać w
  średniowiecznym prawie oporu (łac. ius resistendi) przeciwko władcy.

  Pierwsza konfederacja z 1350 roku przewidywała odbywanie wspólnych
  narad w razie niebezpieczeństwa grożącego któremuś ze
  skonfederowanych miast, 2 września 1352 - pierwsza rycerska (Wtedy po razpierwszy użyto określenia Rzeczpospolita odnośnie Korony
  Królestwa Polskiego)
  Konfederacje rycerskie zwoływane były w obronie swobód
  szlacheckich przeciwko władzy centralnej, itp.
 • To jest nas już czworo :)
  Kto jeszcze?
  Zapraszamy, tu nie będzie rzbikocyrku, ani też wojny ze rzbiko-antyutopią :) Niech oba nurty robią swoje, coś dobrego, pozytywnego. Życzę Carcajou powodzenia także w ich projekcie. Dobrze powiedziane - ICH. Od początku czuło się że coś w rzbiku nie gra, ani też pierwsza rada powołana jeszcze przez ŁŁ nie była zbyt przemyślana, została niejako narzucona odgórnie przez NE. Ruch społecznościowy musi być ODDOLNY jak tutaj nasz i wtedy możemy zaprosić m.in redakcję NE, vipów NE do współpracy na NASZYCH zasadach :)

  Rekomenduję tę inicjatywę wszystkim i zapraszam, każdy ma swoją szansę, a społeczność w razie czego poradzi sobie z czarnymi owcami, kretami posłanymi szerzyć dywersję ;) I to bez paragrafów.

  Namawiam do tworzenia podobnych inicjatyw w NE i poza nim. Mogą działać całkiem samodzielnie, albo jeżeli zachcecie... w jakiejś formie współpracy z naszą konfederacją. To nie jest zabawa, zgromadzimy tu także elity Narodu Polskiego, patriotów znanych z I ligi. Istotą konfederacji jest przecież łączenie różnych osób, środowisk, idei, będzie to ruch wielonurtowy.

  Katolicy będą widoczni, ale to nie będzie twarda inkwizycja ;) Spoko. Niemniej w ramach konfederacji na pewno utworzy się wyrazisty Klub Katolicki, którego działania przeniosą się z pisania w sieci w działania realne w rzeczywistości. Tutaj nie ma kompromisów żadnych, Klub Katolicki, to Klub KATOLICKI w całokształcie kanonu.

  Muszę napić się kawy, bo tutaj będzie wielka dyskusja nie tylko dzisiaj, ale przez kilka kolejnych dni... proszę o wzajemną życzliwość, elementarną kulturę. Syf powinien być moderowany, ale znowu te zarzuty o cenzurę itd. Ech.

  To jest skromny start moim zdaniem rozwijającej się WIELKIEJ IDEI. Teraz trudno w to uwierzyć, ale dajcie nam parę miesięcy i zobaczycie.

  Admina proszę o wrzucenie nas na jedynkę NE na parę godzin chociaż. To nie jest zwykły artykulik. To wejście blogerów do historii. Tym razem nie jakichś vipów odgórnie na brudnych zwykle układach, ale oddolnie zwykłych ludzi ze szczerymi, dobrymi, patriotycznymi intencjami.

  NE powinien nas bardzo mocno (ale bez prób sterowania, kontroli, bo nie z nami takie numery!) wspierać, jesteśmy bowiem GWARANTEM rozwoju NE, portalu - inicjatywa bowiem przyciągnie nowych blogerów, komentatorów, czytelników.
 • @Marek Kajdas 11:01:32
  Ogromnie cieszę się, Marku, że przystępujesz do Konfederacji.
 • @Marek Kajdas 11:01:32
  Witam serdecznie nowego Konfederatę.

  Tak skonstruowaliśmy tę formę współpracy, aby nikogo nie ograniczała w jego chęciach pozytywnego działania.

  Jednocześnie pozwalała, dzięki łatwiejszemu osiągnięciu masy krytycznej efektywnie a nie tylko efektownie propagować idee i realizować cele.
 • @R.Zaleski - procedury w głosowaniach, jak najmniej formalności, paragrafów
  "Głosowanie na blogu Konfederacji trwa do czasu zagłosowania przez większość w sprawach nagłych, lub minimum tydzień czasu w pozostałych.

  Decyzje podejmowane są większością głosów, przy czym we wszystkich decyzjach będziemy się starali dochodzić do konsensusu a nie przegłosowywać się.

  Członkowie Konfederacji maja prawo zgłaszać na jej blogu wszelkie swoje propozycje pod głosowanie. O ile w głosowaniu weźmie udział więcej niż połowa członków Konfederacji, propozycja ta staje się dokumentem Konfederacji, o ile głosuje za nią większość członków konfederacji.W identyczny sposób może być anulowana.

  Wszelkie dokumenty Konfederacji mają charakter postulatywny.
  Członkowie Rady Blogerów i Komentatorów będący jednocześnie członkami Konfederacji, będą starać się wprowadzać dokumenty Konfederacji pod obrady Rady."
  =======================

  Należy unikać sytuacji przeforsowywania na siłę projektów przez głosowanie np z jednym głosem przewagi, czy potężnym sprzeciwie jakiejś frakcji, ale w końcu będą też takie sytuacje i trzeba będzie przemyśleć jak wtedy zadziałać. Konfederacyjny ruch nie musi mieć w każdej sprawie JEDNEGO stanowiska, bo można zaprezentować paletę opcji z poszczególnych frakcji. Np stronnicy JOW nie zostaną przegłosowani przez zwolenników innych ordynacji, ale będą mogli suwerennie zaprezentować swoje stanowisko jako ICH zdaniem najlepsze dla Polski.

  Demokracja większościowa ma swoje wady i musimy je przezwyciężać bez terroru przegłosowywania być może jakiejś głupoty, bo ludzie są ogłupieni, a ruch szyjemy docelowo na masowy, elity mogą wskazywać kierunki, ale nie są wstanie ich przeforsować na siłę nawet jeżeli są słuszne. Zasada jednomyślności jest nie jest taka idealna, taka dobra, jest utopią, veto znamy z historii.

  Konsensus z rozsądku, można wymagać (wymogi przyjęte w konsensusie) poparcia 2/3, 3/4, 4/5 głosujących i nowe mechanizmy wielonurtowej demokracji powinny u nas zadziałać. Wiadomo że katolicy nie mogą zgodzić się na kwestie spoza kanonu, ale możemy dopuścić odmienne stanowisko do zaprezentowania, bo taka jest demokracja - wolność słowa, poglądów. Bóg dał nam wolność, ale trzeba z niej umiejętnie korzystać bez wchodzenia w sidła mocy ciemności.

  Unikałbym na razie tworzenia sztywnych ram, typu "tydzień na głosowanie", bo to paraliżuje, ale około 10 dni, a latem trzy tygodnie (urlopy, wakacje) powinny starczać. Głosowań można być kilka równolegle. Na starcie jesteśmy na etapie budowania społeczności, naboru uczestników, przyjmowania deklaracji sympatii, poparcia. Wrogów nie szukamy :) Wilków pełno. Żeby głosować, to trzeba jednak powiedzmy choćby setki ludzi, inaczej to będzie przeforsowywanie pomysłów samych założycieli.
 • @t-rex 11:22:40
  Wypowiadałeś się już wcześniej wielokrotnie na temat naszych cech charakteru, co nosiło - z przykrością to stwierdzam - znamiona niemiłych ataków personalnych. Z żalem stwierdzam, ze robisz to nadal.

  Pozwolisz, że nie będziemy odpowiadać na tego rodzaju zaczepki.
 • @Marek Kajdas 11:21:22
  Całkowicie się zgadzam ze stanowiskiem, że należy unikać przegłosowywania się.
 • @R.Zaleski 10:23:03
  Inicjatywę popieram. Jeżeli brak aktywnego uczestnictwa w najbliższych tygodniach nie jest dyskwalifikujący to proszę mnie zaliczyć do grona konfederatów.
 • Konfederacje to na ogół inicjatywy wolnościowe, niepodległościowe
  "Akt założenia konfederacji barskiej

  My prawowierni chrześcijanie katolicy rzymscy, naród polski, wierny Bogu i Kościołowi, wolnym królom i kochanej ojczyźnie; uważając koniec nieszczęśliwych i strasznych środków, gwałtownie przeciwko wszystkiemu prawu uczynionych, nieomylnie wynikający a przynoszący niemylne nadwątlenie i prawie powszechną zgubę na wiarę ś. katolicką rzymska; widząc oziębłość w duchowieństwie wyższym, a w głowach większych świeckich obojętność, tudzież w obywatelach bezwstydną bojaźń i pomieszanie, a co najnieszczęśliwsza: że żadnej dotkliwości nie czując, nachylają swe niegdyś niezwyczajne głowy wolnego narodu pod jarzmo niewolnicze syzmatyków, lutrów i kalwinów, któreśmy krwią Chrystusa najdroższą i własną naszą odkupione bezpiecznie przed narodami nosili, nie dbając na tureckie, tatarskie, Szwedów, Kozaków hufce, które jak cień jeden od zaciągającego słońca, tak oni od znaku krzyża św. nikli przy heroicznym naszym orężu. Ale jest Bóg w Jeruzalem, jest jeszcze i prorok, który wszystkie wróży pomyślności. Jeżeli żyć i umierać, stać i upadać przy boku Jego i św. wierze katolickiej będziemy, umocni siły nasze i wzbudzi w nas krew rycerską, będzie nam wodzem i przywódca, zasłoną i potęgą. Niech nas utrzymuje Jego wszechmocna moc, niech posili moc Syna przenajświętszego, niech nas zagrzeje duch jego miłości!

  Czyńmy już więc w Imię Trójcy przenajświętszej Boga Ojca, Syna i Ducha św. to sprzysiężenie osobiste i powszechne.

  Tarczą będzie nam Marya.

  PUNKTA OBOWIĄZKÓW SPRZYSIĘŻONYCH
  Wiary św. katolickiej rzymskiej własnem życiem i krwią obligowany każdy bronić.
  Żadnych gwałtów, rabunków między katolikami, żydami, lutrami, ani osobiście, ani przez subordynowane osoby nie powinien czynić.
  Komendy każdy słuchać powinien, wiernie rozkazy pełnić, choćby z azardem życia było, oraz karze za występki ściągającej się podlegać; zaś sama komenda ma surowo zakazać, aby w obozie żadnej kobiety nie było.
  Chorągiew katolickiego sprzysiężenia jedna najpryncypalniejsza: Pan Jezus ukrzyżowany na lamie złotej lub srebrnej, druga Najświętszej Matki na takimże dnie. Inne pod znakiem samego Krzyża św. być mają; których to chorągwi, osobliwie dwóch najpryncypalniejszych, trup na trupie padając, wydrzeć sobie nieprzyjaciołom wiary św. nie damy.

  Hasło generalne: Jezus Marya.

  Żadnej korespondencji ani porozumienia czynić nie będą z nieprzyjaciołami wiary św., tudzież z niesprzysiężonemi katolikami.
  Każdy sprzysiężony rycerz nie powinien mieć więcej koni, tylko parę: pistolety, pałasz i proporczyk. [...]
  Chorągiew każda być ma stokonna, złożona z samych rycerzów sprzysiężonych, oprócz szeregowych, których oficerów czterech być ma, tj. rotmistrz, porucznik, chorąży, strażnik, trębacz i dobosz.
  Płaca nasza Chrystus i Opatrzność Jego najświętsza, który zaś będzie w sytuacji wsparcia i dopomożenia drugiemu, obligowany jest do pomocy.
  Furaż nie większy, prowiant ma być wybierany tylko, gdzie generalna komenda brać i wiele każe.

  za: Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego w świetle źródeł, przedstawił W. Konopczyński , Kraków 1924, s. 11, 12"
  http://pl.wikisource.org/wiki/Akt_za%C5%82o%C5%BCenia_konfederacji_barskiej

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Jasna_G%C3%B3ra_Zdobienie_Nad_Wej%C5%9Bciem_Do_Kaplicy_Pami%C4%99ci_Narodu.JPG/220px-Jasna_G%C3%B3ra_Zdobienie_Nad_Wej%C5%9Bciem_Do_Kaplicy_Pami%C4%99ci_Narodu.JPG

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Konfederacja_barska

  Oczywiście to nie jest tylko konfederacja katolicka, ale obywatelska, patriotyczna, narodowa. Zaczynamy od internautów, ale to jest początek. Nasze państwo upada jak I RP, znowu jest uzależnienie od Niemiec, od Rosji, od innych wpływów, lobbies. Znowu kręci nami masoneria. Pełno zdrajców, szkodników, prywaty, braku odpowiedzialności.

  Sugeruję wymianą ilustracji na taką związaną z Konfederacją Barską, może chorągiew, albo wojska... I to nas mogłoby charakteryzować, obrazy z konfederacji, oraz rekonstrukcji jako ilustracje.

  http://www.jacekkowalski.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=9&Itemid=55

  Mam pierwszego kandydata na barda naszej konfederacji :) Jacek Kowalski jednak to I liga i nie stroni od polityki, był w komitetach poparcia m.in Kaczyńskiego i Marka Jurka. Zatem blisko PiS zapewne jest dalej, a może dołączy do nas? Tu też będą wyborcy PiS.
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Jacek_Kowalski
  http://youtu.be/6R9Q1V0OROU

  Albo nowocześniej De Press :)
  http://youtu.be/1ZjgKgKaFBw
 • @KontrPrezydent
  Może w rzbiku nie nie ogłoszą kontrkonfederacji rzbikobarskiej i nie wezwą wojsk rosyjskich, albo stabilizacyjnych obrońców jednoosobowej demokracji bezpośredniej z UE-NATO, czytaj z Niemiec ;) Niemniej na pewno jest ferment i panika na NE. Co robić myśli ŁŁ i reszta... ano popierać wszystkie takie inicjatywy, bo to coś więcej niż rozproszeni blogerzy.
 • @Andarian
  Bardzo się cieszę że do nas przystałeś i wiążę m.in z Tobą pewne nadzieje, mianowicie chodzi o kreowanie nurtu wolnorynkowego, idei, programu wolnorynkowego-wolnościowego, jednak też konserwatywnego, ale takiego który nie ma wad większości nurtów liberalnych, albo ma ich znacznie mniej. To nie jest takie proste, filtrem najlepszym są zawzięci krytycy liberalizmu :)

  Liczyłem że do nas przystąpisz. Zawsze można znaleźć trochę czasu.

  Moja idea jest dosyć śmiała - kreacja nowej, całościowej sceny politycznej, tzn takiego okręgu idei które są wartościowe, do przyjęcia przez katolików. Nie będzie więc skrajnej lewicy, libertynów, zwolenników NWO itd Trzeba nad tym popracować, sam nurt katolicki nie jest jednorodny i trzeba tu też nurtów bardziej prorynkowych dla konfrontowania z wizjami państwa solidarnego, społeczeństwa pomagającego sobie nawzajem. Nie zgadzam się z liberalizmem, ale przecież to nie znaczy że jestem marksistą :)

  Jeżeli zaprojektujemy nową scenę polityczną i wyodrębnione nurty zaczniemy zamieniać w konkretne projekty społeczno-polityczne, to całość może brać udział w wyborach jako jeden komitet (w zależności od danej ordynacji), a następnie bez wojny podzielić się na kluby-koła w parlamencie. Takim podejściem jesteśmy w stanie skutecznie powalczyć z głównymi siłami politycznymi i odciągniemy część wyborców nawet od PO, PSL, SLD, Palikota, zachęcimy biernych do głosowania, do wsparcia nowego wielonurtowego ruchu spoza systemu. Inaczej NIC SIĘ NIE ZMIENI.

  Wg mnie rozdrobnienie nie jest wadą parlamentaryzmu, ale jego esencją wolności, sarmatyzmu. Zabito demokrację progami wyborczymi i to tak wysokimi. To tendencja dążenia do sztywnej sceny dwubiegunowej, w Polsce na razie układu teoretycznie wielobiegunowego (w praktyce PiS kontra reszta w parlamencie, samorządach) jest niepokojąca przynajmniej dla mnie. Kraj ze sceną dwubiegunową będzie usztywniony, niezdolny do reform, większych przemian. Dwie odsłony praktycznie w głównych założeniach tego samego jak w USA np co do polityki zagranicznej, wojen.
 • Konto Konfederacji jest już aktywne
  Następne notki będziemy publikować na koncie Konfederacji.
 • @Andarian 11:42:13
  Bardzo się cieszę.

  Musi to na Rusi, w Polsce jak kto chce.
 • @t-rex 12:46:39
  Proszę powstrzymać się od niegrzecznych epitetów na tym blogu.

  Blog Konfederacji jest autonomiczny i zamieszczać będzie materiały merytoryczne interesujące dla członków i sympatyków Konfederacji.
 • @Marek Kajdas 12:12:39
  Fakt że czasy są podobne.

  Proszę złożyć pod głosowanie konkretną propozycję - obrazek. Jeśli będzie to orzeł i kolorystyka będzie się zgadzać, to będzie to głosowanie zwykłą wiekszością.
 • @R.Zaleski
  "Symbolem Konfederacji jest orzeł, w dowolnej interpretacji do czasu ustalenia jednolitego godła, kolorami biały i czerwony."

  To wymaga długiej dyskusji, ale nie mam nic przeciw. Przykład propozycji? Łatwo znaleźć skąd to wziąłem.

  http://m.nowyekran.pl/5b96610ff93ef1362465692c5db5de4a,1,1.jpg

  Oczywiście po ustaleniu ewentualnych praw autorskich, są też różne wersje, to była jedna z opcji propozycji do godła Polski zdaje się nawet po 1989. Na piersi order za waleczność, szkoda że wymyślony przez masonów... Dawniej orderów nie było. Krzyż w zamkniętej koronie wcale nie carskiej (zresztą to można zmienić jakby co), dumne skrzydła, godność. Do tego hymn-pieśń konfederacji i tu paleta pieśni patriotycznych jest szeroka, ale dałbym np. z wielu przyczyn dwie wycięte strofy z Pieśni Wybickiego, to żeby przypominać Polakom jak WYKASTROWANO Hymn Polski że aż nawet w PRL pasował stalinowcom bermanowskim. Melodię zna każdy...

  Te kwestie są dosyć ważne w przyszłości, trzeba się pokazywać m.in na ulicy, podczas różnych okazji z naszym godłem, sztandarami, banerami itd Mają nas rozpoznawać jak ONR. To jest przykład czytelności, czy PiS, czy nawet NE. Musi być logo, ustalona docelowa nazwa ruchu, akronim można przekształcić w logo. Kiedy ludzie zakodują symbole, to łatwiej później np w wyborach przekonać wyborców do tego, ale wybiegam chyba z dekadę za bardzo do przodu ;)

  Sosenkowski m.in zasypie nas projektami orła :) Już wiele razy była taka tematyka na NE.
 • @KontrPrezydent 11:26:52
  Może to zrobić w swojej organizacji, właściwie od początku po wyborczym karnawale solidarności, mi to stan wojenny przypominało.
 • @Rebeliantka 12:40:14
  A jak się nazywa, jakiś link?
 • @R.Zaleski 13:03:16
  KonfederacjaBlogerzy
 • Link do blogu Konfederacji
  http://konfederacjablogerow.nowyekran.pl/

  Nazwa blogu: Konfederacja Rzeczpospolitej Blogerów i Komentatorów - KRBK
 • REDAKCJA
  Czy redakcja musi mi wstawiać do notki obrazek co najmniej tendencyjny?
 • @
  Ponieważ:

  "Członkowie Konfederacji mają prawo zgłaszać na jej blogu wszelkie swoje propozycje pod głosowanie"

  Proponuję uznać piękny tekst Polonii za oficjalny dokument Konfedracji.

  Uzasadnienie:

  Jest on wzorowany na preambule Konstytucji Węgier. Niech będzie takim symbolicznym początkiem naszych działań. Myślę że wszyscy się z nim utożsamiamy.

  Sądzę że trafi on do wszystkich.

  (Mimo tego, że jest w nim mowa o Bogu, osoby niewierzące którym to przeszkadza, mogą zstąpić w nim słowo Bóg, słowem miłość)

  Ponieważ to głosowanie ma pokazać też jak Konfederacja działa, proszę o potraktowanie i przeprowadzenie go w trybie pilnym.  W nagłówku komentarza proszę umieścić "Głosowanie nr 1"
  Kolejne propozycje głosowań dla porządku proszę oznaczać kolejnymi numerami.

  Osobiście oczywiście głosuję za :)
 • @t-rex 13:18:34
  Jeśli już szukać takich odniesień, to mogłaby być tyszowiecka
 • Głosowanie Nr 1
  Jestem ZA
 • @t-rex 11:22:40
  Ostatnio określiłeś nas jako "bandę". Dziwię się, że chcesz z bandytami rozmawiać.
  Ja dopóki za to nie przeprosisz, zwłaszcza Polonii i Rebeliantki, nie będę dyskutował z tobą. Prawdę mówiąc i tak uważam to od jakiegoś czasu za stratę tegoż.
 • Tekst Polonii - głosowanie nr 1
  http://partenos.nowyekran.pl/post/56501,alternatywna-preambula-konstytucji-rzbik
 • @Marek Kajdas 12:59:55
  Pierwsza RP nie uznawała żadnych orderów, tytułów hrabiowskich itp.

  Jedyne czym się chwalono, nawet przy nazwisku do trzeciego pokolenia, to było stanowisko w służbie publicznej.

  Taki orzeł mnie się charakterem podoba, wzlatuje do góry, skrzydła podniesione.

  Trochę propozycji się pojawi, to jakąś wybierzemy, zawsze można zmienić, choć lepiej się jednego trzymać.
 • @R.Zaleski
  Też uważam iż przyjmowanie do konfederacji (plus problem składu rady) osób wielokrotnie obrażających Circ, Rebeliantkę, Polonię jest bez okresu kwarantanny i zadośćuczynienia wyjątkowo niemądre, niezrozumiałe. Takie osoby powinny przemyśleć swoje postępowanie, swoje wpisy i to odnoszące się do Kobiet znanych z nazwisk, wizerunku. Haniebne to było! Przeprosiny MUSZĄ BYĆ i to w jakiejś też fajnej formie rzeczywistej, oraz jakiś okres czasu oczyszczającego atmosferę z toksyn rzbikowskich, nawet niekoniecznie rzbikowskich, bo ataki na Circ sięgają dalszej historii.

  Jest kwestia też PO CO takie osoby chcą do nas przystąpić. Rzbik może istnieć dalej i dopiero teraz ma przed sobą perspektywy... jakieś tam.

  Uznaję też preambułę Polonii, można liczyć moje poparcie, głos.

  Mamy więc dwa blogi:
  http://konfederacjablogerow.nowyekran.pl

  http://radablogerow.nowyekran.pl

  Trochę to wprowadza na razie chaosu. Rada mnie gryzie, ale teraz muszę znikać na wiele godzin z dyskusji. Mam nadzieję że wiecie co robicie co do kwestii rady. To mnie zaskoczyło, ale zobaczymy co dalej. Mamy się dalej z nimi użerać? :(
 • @Marek Kajdas 12:39:13
  > ...wiążę m.in z Tobą pewne nadzieje, mianowicie chodzi o
  > kreowanie nurtu wolnorynkowego, idei, programu
  > wolnorynkowego-wolnościowego, jednak też konserwatywnego...

  To mnie proszę od razu zaliczyć do tego nurtu Andariana.
 • @Marek Kajdas 14:38:08
  Circ wielokrotnie atakowała mnie słownie nie sprowokowana, w sposób wulgarny i obraźliwy bez żadnego powodu i bez żadnego mojego wcześniejszego odnoszenia się do niej. Jeśli w ogóle chce uchodzić za osobę godną dyskusji, to powinna zapisać się na kurs dobrego wychowania a potem mnie przeprosić i wszystkich innych, który poobrażała. To do niej należy inicjatywa naprawienie tego co popsuła swoim chamstwem. I dokładnie tak samo jest z Rebeliantką.
 • @Marek Kajdas 14:38:08
  Też uważam iż przyjmowanie do konfederacji (plus problem składu rady) osób wielokrotnie obrażających Circ, Rebeliantkę, Polonię jest bez okresu kwarantanny i zadośćuczynienia wyjątkowo niemądre, niezrozumiałe.

  >>> ..oo to Circ nie jest członkiem konfederacji , ale warunkiem przyjęcia do konfederacji jest stosunek ..do Circ ? :)
 • @GPS.1965 15:05:08
  To nie moja sprawa jak (i jakim) Circ czy Rebeliantka posługują się językiem w kontaktach z Ludźmi, ale faktycznie kontrastuje to z ich pozycją Matron Katolickich na NE.
 • @Ciocia Malinowski 14:31:44
  Ciekawe, tylko kolorystyka się nie zgadza ;)
 • @GPS.1965 15:05:08
  Proszę Pana, Pan kłamie albo się Panu coś pomyliło.
 • @R.Zaleski 15:20:58
  Proszę o usunięcie komentarza GPS z nieprawdziwymi informacjami, naruszającymi moje dobra osobiste.
 • @Rebeliantka 15:33:44
  Świadkiem Pani chamstwa był R.Zalewski i inni obecni. Ale możliwe, że Pani tego nie pamięta, bo prostak zazwyczaj używa słów wulgarnych, w sposób naturalny, którego sobie nawet nie uświadamia. Ale mniejsza z resztą - najbardziej zszokowało to moją córkę, która nie spodziewała się takiego knajackiego języka po starszej i nobliwej damie.

  A potem obrażała mnie Pani wielokrotnie w komentarzach, więc może to sobie każdy przeczytać. Dopiero potem uznałem Panią za prostaczkę.
 • @Zaleski
  Ponownie proszę o usunięcie obraźliwych i nieprawdziwych komentarzy na mój temat ze strony GPS-a.
 • @GPS.1965 15:05:08
  Kobiety bardziej mają prawo być emocjonalne niż faceci.

  Na spotkaniu w NE przez kilka godzin Rebeliantka spokojnie tłumaczyła Carcajou swoje stanowisko, wnosiła kompromisowe propozycje. Rozmawialiśmy z sobą trochę, nigdy nie używała słów tego typu o którym mówisz.

  W Kodeksie Boziewicza są 4 stopnie obrazy. "Prostaczka" kwalifikuje się do stopnia pierwszego.
 • @R.Zaleski 16:13:32
  Może to u was tak naturalne słownictwo, że nie zwracacie na to uwagi. Mnie to zszokowało, dlatego to dobrze zapamiętałem.
 • @GPS.1965 15:40:13
  Sorry, usunąłem pierwszy raz w życiu komentarz na moim blogu na prośbę Rebeliantki.

  Jestem tu jednak gospodarzem i bardzo was proszę kłuććie się gdzie indziej a najlepiej wcale.

  A jak już, to politykę a nie kto co komu w nerwach powiedział.
 • @Ciocia Malinowski 15:56:04
  Jak ograniczymy do kraty, to ok.
 • @Rebeliantka 15:47:39
  W głosowaniu wzięła udział większość Konfederatów i była za, w trybie pilnym. Można więc umieścić tekst Polonii na blogu Konfederacji.

  (no i w ulubionych nasze Konfederatów blogi)

  O co Cię grzecznie proszę.
 • @GPS.1965 15:40:13
  Nic takiego nie słyszałem.

  W komentarzach raz widziałem, że się Rebeliantka na koniec długiej i spokojnej dyskusji zdenerwowała. Fakt, napisała trochę przykrych słów, ale wielkiej tragedii tu nie widzę. Trzeba też to widzieć w kontekście całej dyskusji.
 • @GPS.1965 16:17:37
  Nie słyszałem tego.

  Czy naprawdę nie mamy innych problemów?
 • @R.Zaleski 16:29:23
  Za 15 minut, bardzo chętnie.
 • @R.Zaleski 16:45:07
  Preambuła (tekst Polonii) jak najbardziej jestem ZA !

  Proponuję zmienić jej tytuł z "Alternatywna Preambuła Konstytucji RzBiK" na Preambuła Konstytucji Konfederacji BiK". Można dodać "(projekt") jeśli nie jest to wersja ostateczna lub musi być przegłosowana.

  Pozdrawiam.
 • Oczywiście "(projekt)"
  Znaczki pokręciłam w pośpiechu, przepraszam.
 • to jest oczywisty wsiowy podstęp
  interesariusz
  --------------- nie lubisz mnie, nie czytaj

  "Każdy członek zobowiązuje się do ujawnienia swojego imienia i nazwiska, minimum wobec 3 członków założycieli Konfederacji."

  na tej zasadzie został powołany fujbuk, aby CIA zaoszczędziła na kosztach inwigilacji.

  Jedną z wartości, o które walczę ja, autor, nie żaden tam bbllloger czy komentator, jest prawo do zachowania anonimowości w sieci.

  Walczyliśmy przeciwko ACTA. Jedną z przyczyn było wymaganie dotyczące ujawniania tożsamości użytkowników. A tymczasem "konfederacja", znamienna nazwa, funduje nam to samo.

  Jako przeciwnik ACTA, CIA i podobnych praw i agencji nie mogę przystać do konfederacji.

  Są jeszcze inne przyczyny, ale tych nie będę dyskutował, poza wypomnieniem, że podążamy w kierunku kanapowych środowisk na nE. Moim zdaniem prowadzi to do atomizacji medium, które miało być forum. Forum zapewnia międzyludzką komunikację, a z tej tendencji wynika, że niebawem przestaniemy siebie wzajemnie czytać, albo, co gorsza, krytykować autorów za przynależność do takiej czy innej konfederacji.

  Dzielnicowe rozbicie się kłania. Czy na tym zależało konfederatom.

  To już lepiej zagłosujcie na:

  http://t-rex.nowyekran.pl/post/59681,plebiscyt-popularnosci-kto-na-prezydenta-kto-na-czlonka-rady
 • @interesariusz z PL 18:03:33
  Słuszna uwaga.
 • @R.Zaleski 16:37:06
  U Polonii zgłosiłem akces; potwierdzam
 • @R.Zaleski
  Sam widzisz że niektórzy członkowie byłej rady, oraz ich sojusznicy nie mogą przynajmniej na razie wchodzić do naszych gremiów. Nie mogę zrozumieć tej ich agresji, żeby to były jakieś wysublimowane złośliwości jakimi np raczyliśmy carcajou, ale gdzie tam... zwykłe chamstwo i to w stosunku do kobiet! Tego nie można tolerować, my mamy grubszą skórę, to co innego. Najwyżej będzie dialog po "męsku" w realu...

  O ile może Circ niekiedy ostro sobie gaworzy, to jednak nie przypominam sobie takich dialogów Rebeliantki, a tym bardziej Polonii. Poza tym facet skarżący się że "kobieta mnie bije"? Do czego to doszło...
 • @Marek Kajdas 11:01:32
  > Od początku czuło się że coś w rzbiku nie gra

  Ja tego nie czułem. Jeszcze 12 marca 2012 tak napisałem wszystkim członkom Rady:

  "Jestem jak najbardziej za tym, by opracować nową konstytucję, którą poprą wszyscy członkowie Rady i za tym by ją potem poddać pod głosowanie wszystkich blogerów i komentatorów. Dlatego apeluję, byście w komentarzach pod moją notką: http://gps65.nowyekran.pl/post/55713,moja-propozycja-konstytucji-rzbik pisali uwagi, zastrzeżenia, krytykę czy poprawki tej konstytucji. Albo napiszcie swoje autorskie wersje i je opublikujcie!

  Ale to w niczym nie przeszkadza temu, by równolegle zrobić wybory prezydenckie. Nie ma na co czekać! Jestem nawet gotów zrezygnować z kandydowania i poprosić moich zwolenników, by głosowali na Polonię, jeśli nie będzie obstrukcji już rozpoczętego przez carcajou procesu."

  Gdyby wtedy mnie posłuchano, gdyby wtedy, wszyscy poparli Polonię w wyborach prezydenckich (czyli na pewno ta czwórka, która popiera ten obecny regulamin i ja, czyli w sumie 5 osób), gdyby każdy z nas napisał notkę nawołującą do poparcia Polonii w wyborach, to by wygrała z Carcajou bez problemów, z frekwencją wyborczą rzędu 200 blogerów.

  A wtedy bez problemów te 4 osoby mogły napisać ten swój regulamin i poddać go pod referendum wszystkich blogerów - jeśliby Polonia wygrała, to i bez problemów ten regulamin przeszedł referendum i stanowisko prezydenta zostałoby zlikwidowane. To był prosty, łatwy do zrealizowania scenariusz o którym mówiłem. Dzięki temu byłoby dokładnie to co teraz, ale bez zniechęcenia i zniesmaczenia głupimi miesięcznymi sporami ponad setki blogerów.

  To dlaczego wybrano drogę obstrukcji, bojkotu i zniechęcania blogerów do tej inicjatywy? Co było wtedy nie tak, że wybrano scenariusz destrukcji?
 • @GPS.1965 14:57:18
  "To mnie proszę od razu zaliczyć do tego nurtu Andariana."

  Problem w tym że z Andarianem da się dyskutować i są jakieś pola kompromisu, wspólnych celów nawet mimo zasadniczych różnic w światopoglądzie, pomysłach. Pan jest tak radykalnym, zacietrzewionym liberałem, korwinistą, że jest to dużo trudniejsze. I kwestie osobistych relacji, jak się Pan odnosi do Rebeliantki, do kobiet, w ogóle do ludzi o innych poglądach. Cały świat to komuniści, socjaliści poza Panem? W każdym razie kompletna scena polityczno- światopoglądowa musi mieć nurt nawet twardo wolnorynkowy, ale to swego rodzaju utopia od prawej strony. To nie temat na pierwszy dzień konfederacji i blog współzałożyciela. Wrócimy do tego nieraz.
 • @Marek Kajdas 21:41:21
  > Poza tym facet skarżący się że "kobieta mnie bije"? Do czego to
  > doszło...

  Ja wcale nie narzekam, że mnie kobieta bije, bo wcale mnie nie bije, a tylko jestem zbulwersowany tym, że potrafi się tak chamsko zachowywać.
 • @Marek Kajdas 21:48:08
  Nie mam żadnych problemów by się dogadać z komunistą, socjalistą czy kimkolwiek. Nawet tu na Nowym Ekranie dogaduje się w wieloma osobami o przeciwnych poglądach - możemy polemizować z sensem. To nie jest kwestia poglądów. Trudno mi jest się dogadać tylko z prostakami, którzy przysrywają, czynią głupie uwagi ad personam, czy chamsko zaczepiają - takich zwalczam i wypraszam od siebie.
 • @contessa 17:58:11
  http://konfederacjablogerow.nowyekran.pl/post/59714,preambula-konstytucji-konfederacji-rzeczpospolitej-blogerow-i-komentatorow

  Tu jest

  Czyli mamy sympatyka czy członka?
 • @Marek Kajdas 21:41:21
  Panie Marku, proszę nie apelować do GPS-a. Nie tylko, że nie przeprosi, ale nadal będzie mnie obrzucał swoimi bluzgami, jeszcze sugerując, że ma do tego jakieś podstawy. Mimo tego, że osoby postronne dobitnie mu powiedziały, że ma się nie rozmijać z prawdą.
 • @interesariusz z PL 18:03:33
  Tożsamości tych blogerów którymi waadza się interesuje, to ona zna, podobnie jak zawartość ich kompów. Mam nadzieje, że tacy się do konfederacji przyłaczą, myślę że już paru jest. Ten brak anonimowości wobec grupy, jak ktoś chce wobec tylko 3 osób, które zachowają ja dla siebie, jest dla nich zabezpieczeniem. Bo kto się przejmuje, gdy jakiś nick znika bez śladu.

  To jest zabezpieczenie też przed kretami. Pozwala sprawdzić człowieka.

  Nie wiem np kim ty jesteś i nie mam szansy sie dowiedzieć.

  Atomizacja to jest teraz, kanapa to już spory postęp. W przeciwieństwie do tych kanap z realu to my potrafimy ze sobą rozmawiać. Bez kitu.

  W pierwszych wyborach brało udział ledwie parę procent blogerów, nie sądzę by to przekroczyło 10% kiedykolwiek.
  Chyba że zrobimy drugą Solidarność, tę z 1980 roku.
 • @Krzysztof J. Wojtas 20:55:18
  Witamy Cywilizację Polską w gronie Konfederatów. :)
 • @Marek Kajdas 21:41:21
  Jakby ta kobieta całkiem nie miała racji, to by się nie denerwował.

  Circ ma taki styl, ja się tam nie przejmuję, bo widzę dlaczego ona się denerwuje. Ona chce dobrze.

  Każdy tu to jest indywidualista, intelektualista, Polak i prawicowiec. Nitrogliceryna przy takiej mieszance wysiada, jest totalnie wstrząsoodporna.
 • @all
  Czytam i czytam komentarze i dyskusje i włos mi się jeży na głowie! Ludzie o co się tak kłócicie i spieracie ! Rzbik ,czy żbik, krbk, oppe ,obwe i inne niezrozumiałe skóty
  'wiosna idzie:)))

  "Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej!
  Już od pierwszych godzin dnia,
  Gdy noc pójdzie spać!
  Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej!
  Tak, jak ja do ciebie,
  Jutro twój szczęśliwy los o sobie da ci znać.

  Już dzisiaj pożegnaj twe smutki,
  Niech dyskretnie ulotnią się gdzieś,
  Bo żywot twych smutków jest krótki,
  Jeśli ty sam tego chcesz!

  Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej!
  Już od pierwszych godzin dnia,
  Na słowo uwierz mi! "
 • @ElaZ54 23:01:39
  To sa ci organizacyjni i sie bez przerwy organizuja, nazwy sobie wymyslaja, albo po prostu z historii zzynaja, by wygladac bardziej powaznie.

  Czy wygladaja?
  :)))

  Troche szkoda mi ich, a z drugiej strony zasluzyli na to, bo zamiast zyc i dac innym zyc, to ciagle chca przewodzic (tak jakby reszta z nas byla przedszkolakami), mecza sie maja spotkania..., niech sie tak zadrecza, moze odkryja prosta prawde, ze tak na prawde NIKT ich nie potrzebuje, bo kazdy jest wolny i za siebie odpowiedzialny.
 • @bar-bara 23:15:47
  Wie Pani, jak się pisze , to co Pani wypisuje i jeszcze na cudzym blogu, to warto byłoby najpierw sprawdzić, co Konfederaci mają do powiedzenia.

  Otóż z ich "manifestu" jasno wynika, że są przeciw zbędnej hierarchii, przeciw biurokracji, są wyłącznie za za zadaniowym podejściem do rozwiązywania problemów i za dobrowolnością uczestnictwa w jakichkolwiek grupach, czyli są przeciwko wszystkiemu, co uosabiał sobą i nadal uosabia RzBiK. To my zadawaliśmy przez miniony gorący okres pytania, po co właściwie ma być ta rzbikowska struktura i związane z nią zadęcie.

  Tak, że Pani pouczenia są skierowanie w całkowicie niewłaściwą stronę. Są tez wyjątkowo nieuczciwe, bo ze swymi wątpliwościami nie lokuje się Pani na blogach rzbikowskich fanów, ale - co jest śmieszne - właśnie sceptyków lub oponentów.

  Czy nie wydaje się Pani, że powinna się Pani ze swoimi komentarzami udać w inne, bardziej właściwe do tego miejsce?
 • @bar-bara 23:15:47
  Brawo i dzięki :))
 • @ElaZ54 23:41:11
  Niech się Pani tak nie emocjonuje. Pani Barba-ra po prostu kopiuje moje wcześniejsze wypowiedzi, w dużo gorszej stylistyce zresztą. Ona przylatuje ze swoimi pretensjami do tych, co się przeciwstawiali złym lub zbędnym rozwiązaniom, a nie idzie tam, gdzie należy. Taki obyczaj - pewnych osób. Stale tych samych.
 • @ElaZ54 23:41:11
  Nie ma za co.
  To przeciez zwykly rozsadek podpowiada.

  Ale dzieki siostro-komentatorko, ze rozumiesz. :))
 • @bar-bara 23:53:25
  No i dowartościowała się Pani przed nocą. Znalazła Pani niepoinformowaną, nową komentatorkę i opowiada jej Pani bajki na temat rozkładu poglądów na NE. Nawet wiem, dlaczego Pani to robi.
 • @R.Zaleski
  Od jutra porządek, blogi własne do blogowania na każdy temat, a rady-konfederacji do właściwej tematyki. Nie będziemy skakać po wszystkich blogach konfederatów, bo szybko się pogubimy, sądzę że projekt będzie sukcesem.

  Jakie zasady korzystania z blogu rady i konfederacji? Nie żebym chciał hasło dostępu, bo wtedy każdy go zażąda, ale czy mamy jako konfederaci możliwość tam publikowania i jak, gdzie, komu posłać tekst? Tobie na PW, mailem? Co dwa-trzy dni powinien być nowy tekst, sami jako założyciele nie podołacie. Cała konfederacja plus goście - to co innego.

  A poza tym.

  "Chyba że zrobimy drugą Solidarność, tę z 1980 roku"

  Otóż to, zrobimy :) Tożsamość znana, to wstęp do działania rzeczywistego w realu. Co prawda nie wierzę że to pomoże na krety, ale nie o to chodzi wg mnie. Wiedziałem że pora na taki etap i dlatego wchodząc do NE bez wahania wszedłem jako JA pod nazwiskiem. Po co? Ano w oczekiwaniu na TAKI PROJEKT JAK TEN :) Nawet ŁŁ to w końcu zrozumiał. A może myślał że będzie sobie wiecznie anonimowy?

  Tacy jak my nie zawahają się przez np założeniem stowarzyszenia itd, a a jak mieliby to uczynić anonimowcy? Nie da się. Sporo ryzykujemy, będzie nieraz niewesoło, ale służba (dla Polski) nie drużba. I tak mamy lepiej niż inne pokolenia zbrojnie walczące, albo gnijące w ciupach, na sybirze o ile przeżyli.
 • @R.Zaleski 21:55:33
  Przeczytałam wczoraj Preambułę i uważam, że jest to dobry wstęp do ustawy zasadniczej Konfederacji, tylko wydaje mi się, że "konstytucja" to za mocna nazwa. Jest jedna Rzeczpospolita - Polska, jest jedna konstytucja - ta RP i są to dwie sprawy nadrzędne, święte. Wystarczy - wydaje mi się - by Konfederacja miała jakiś dokument regulujący pewne sprawy ale w formie spisu zasad. Coś jak prawa i obowiązki Konfederatów. RZBiK się właśnie na tym poślizgnął, proponuję by nie wikłać się w ustawę zasadniczą jego wzorem.
  Sympatyk na pewno, nie wiem jak z członkostwem bo jestem daleko i aktywnie w działaniach Konfederacji nie bardzo widzę jak mogłabym uczestniczyć. To z pewnością się wyjaśni gdy Konfederacja będzie już mieć swój statut.
  Pozdrawiam i z pomocą Bożą - na przód !
 • @contessa 09:36:10
  Konstytucję można też rozumieć w znaczeniu regulaminu. Z zasady konfederacje miały akt konfederacji i jakaś jego forma jest.

  Terenem działania konfederacji jest głównie internet. Wszyscy są blisko.

  Witam zdeklarowanego sympatyka, proszę o komentowanie, propozycje działań uwagi, zwłaszcza krytyczne.

  Na razie mamy preambułę, taki adres do blogerów i może na tym poprzestaniemy. Polska nie miała setki lat konstytucji, Anglia nie ma do tej pory.
 • @Marek Kajdas 00:16:51
  Zasady trzeba ustalić, na razie do Rebeliantki.
 • @ElaZ54 23:01:39
  My się spieramy z uśmiechem, nawet Carcajou tak napisał o naszym ostatnim spotkaniu w NE.
 • @bar-bara 23:15:47
  A kto u nas jest przeod - niczącym, prezydentem itp. Nie ma.
 • @t-rex 15:52:29
  NIE JESTEŚMY W RZBIK. Piszę drukowanymi, bo wyraźnie normalnymi nie dociera.
 • @R.Zaleski 23:13:00
  No ale uważacie, że Carcajou szkodzi blogosferze. To poprzyjcie jego odwołanie, a będzie szkodził mniej.
 • @interesariusz z PL 18:03:33
  Moim zdaniem prowadzi to do atomizacji medium, które miało być forum. Forum zapewnia międzyludzką komunikację, a z tej tendencji wynika, że niebawem przestaniemy siebie wzajemnie czytać, albo, co gorsza, krytykować autorów za przynależność do takiej czy innej konfederacji.

  Dzielnicowe rozbicie się kłania. Czy na tym zależało konfederatom.

  >>owszem.
 • @Rebeliantka 23:40:43
  ..warto byłoby najpierw sprawdzić, co Konfederaci mają do powiedzenia.

  Otóż z ich "manifestu" jasno wynika, że są przeciw zbędnej hierarchii, przeciw biurokracji..."

  >>> o tak.. przeciw biurokracji i gadulstwu zwłaszcza ;) ..sama długooooość preambuły wybitnie to zaświadcza ;)

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ULUBIENI AUTORZY

więcej